Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems

Mažos, vidutinės ir didelės apimties elektroninių sistemų ir tinklų saugaus eksploatavimo organizavimas

Kur vyks?

Mokymai vyks gyvai Jūsų pasirinktame mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šialiuose ir Panevėžyje

Kam skirta?

Ši tema yra techninio pobūdžio, skirta ir labiausiai naudinga organizacijos darbuotojams atsakingiems už informacijos, duomenų, informacinės bei techninės infrastruktūros valdymą bei administravimą.

Kas negali dalyvauti šiuose mokymuose?

Deja, bet šiuose mokymuose negali dalyvauti tie dalyviai, kurie jau dalyvavo NKSC organizuotuose kibernetinio saugumo mokymuose vykusiuose 2022 m. vasario - balandžio mėnesiais.

Kokia nauda?

Mokymų metu klausytojai bus supažindinami su:

 • Mažos, vidutinės ir didelės apimties elektroninių sistemų ir tinklais

 • Atakų prieš organizacijos IT sistemas tipais ir saugumo reikalavimais vadovaujantis ISO 27001 standartu

 • Nuotolinių darbo vietų saugos organizavimo principais bei gerosiomis praktikomis

 • Socialinės inžinerijos metodų samprata ir atakų tipais

 • Administracinės apsaugos nuo socialinės inžinerijos priemonėmis

 • Techninės apsaugos nuo socialinės inžinerijos priemonėmis

 • Socialinės inžinerijos metodų samprata ir atakų tipais

 • Komercinėmis ir atvirto kodo kibernetinės saugos sistemomis

Sistemų kontrolė ir valdymas esant kritinėms, aukšto neapibrėžtumo situacijoms

Kur vyks?

Mokymai vyks gyvai Jūsų pasirinktame mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šialiuose ir Panevėžyje

Kam skirta?

Ši tema yra techninio pobūdžio, skirta ir labiausiai naudinga organizacijos darbuotojams turintiems vidutines ir aukštesnes žinias apie informacijos, duomenų, informacinės bei techninės infrastruktūros valdymą bei administravimą.

Kas negali dalyvauti šiuose mokymuose?

Deja, bet šiuose mokymuose negali dalyvauti tie dalyviai, kurie jau dalyvavo NKSC organizuotuose kibernetinio saugumo mokymuose vykusiuose 2022 m. vasario - balandžio mėnesiais.

Kokia nauda?

Mokymų metu klausytojai bus supažindinami su:

 • Įrenginių apsauga, taikomosios programinės įrangos analize ir saugiu naudojimu

 • Nagrinėjama įrenginių apsauga programiniu ir aparatiniu požiūriu, analizuojamos sistemų anomalijomis, jų dinamika.

 • Meta duomenų agregavimo ir analizės panaudojimo atvejais

 • Analizuojamos greitaeigės duomenų agregacija ir analize, atakos pavojingumo nustatymais.

 • Atakų stadijomis, jų poveikiu kompiuteriniam tinklui ir įterptinėms sistemoms, prevencijos būdais;

 • Atakų stadijomis, jų įtaka tinklui ir jį formuojančiai periferijai

 • įterptinėmis sistemomis, atakų atpažinimais ir prevencijos būdais.

 • Atakų stadijomis, jų poveikiu sistemoms, prevencijos būdais.

 • Skirtingais atakų stadijų bruožais, nusakančiais atakos pavojingumą turimoms sistemoms, atakų prevencijos metodais.

PRADEDANTIESIAMS Sistemų kontrolė ir valdymas esant kritinėms, aukšto neapibrėžtumo situacijoms(NAUJA!)

Kur vyks?

Mokymai vyks gyvai Jūsų pasirinktame mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šialiuose ir Panevėžyje

Kam skirta?

Ši tema yra bendrojo pobūdžio ir skirta organizacijos darbuotojams, dirbantiems beveik visose administracinio pobūdžio pareigybėse, apie pagrindinius kibernetinio saugumo principus, tam, jog būtų įgyti pagrindiniai informacinių sistemų naudotojų, jų darbo vietų, komunikavimo priemonių saugaus valdymo ir naudojimo gebėjimai.

Kas negali dalyvauti šiuose mokymuose?

Deja, bet šiuose mokymuose negali dalyvauti tie dalyviai, kurie jau dalyvavo NKSC organizuotuose kibernetinio saugumo mokymuose vykusiuose 2022 m. vasario - balandžio mėnesiais.

Kokia nauda?

Mokymų metu klausytojai bus supažindinami su:

 • Bendruosius informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimo metodais
 • Saugos rekomendacijas ir gerąsias praktikas
 • Saugius nuotolinio darbo principus
 • Grėsmių bei pažeidžiamumų identifikavimą, pažeidžiamumų aptikimą
 • Darbo vietos programinės įrangos saugumo konfigūravimą

Lektoriai

arthur-ux

Juozas Breivė

Lektorius yra sertifikuotas informacinės saugos vadovas turintis darbo patirties viešajame ir privačiuose sektoriuose užtikrinant tinkamą IT paslaugų teikimą, informacijos, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinį saugumą energetikos ar laivų statybos srityse.

Pagrindinės kompetencijos sukauptos kuriant kibernetinio saugumo strategiją, siekiant atitikties teisės aktams užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir kritinės infrastruktūros paslaugų teikimą valstybei, ugdant darbuotojų informacinės saugos sąmoningumą, valdant kibernetines bei informacines rizikas per kontrolių aplinką ir daugiasluoksnę saugą.meryl-ios

Gintaras Kučinskas

Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojas ir lektorius, turintis daugiau nei 10 metų lektoriavimo patirtį. Lektoriaus specializacija kompiuterių tinklai, kompiuterinių sistemų praktika, sistemų įranga, darbo vietų ir tinklų organizavimas, išmaniųjų renginių technologijos.aleksander-product

Ramūnas Liubertas

Lektorius yra ESET įmonės IT inžinierius su daugiau nei 15 metų patirtimi dirbant IT ir kibernetinio saugumo sferose. Lektoriaus savo patirtį sukaupęs grėsmių paieškos ir sistemos pažeidžiamumo paslaugų aptikimo naudojant EDR sprendimus ir “sandbox” aplinką, kibernetinio saugumo suvokimo mokymų, pristatymų ir demonstracinių versijų kūrime bei vedime, dalijimosi geriausia saugumo praktika su įmonių IT ūkio administratoriais.antero-ceo

Rasa Bruzgienė

KTU docentė ir lektorė, turinti daugiau nei 8 metų lektoriavimo patirtį. Mokslinio darbo laikotarpiu (2008-2022m.) publikuoti 28 moksliniai straipsniai, 4 knygų skyriai tarptautinėse leidyklose, dalyvauta 20 tarptautinių mokslo konferencijų, parengta/publikuota 1 mokomoji knyga, 1 metodinė priemonė, parengti 2 e. mokymosi kursai, dalyvauta 2 tarptautinėse mokslo projektinėse veiklose, 1 nacionaliniame projekte, 2 tarptautinių projektų vadovė.


canthy-seo

Tomas Vileikis

Lektorius turintis daugiametę dėstytymo ir praktinę patirtį bei giliomis verslo analitikos (MCDBA, Microsoft atestuotas vadybos konsultantas verslo įžvalgų srityje - MCITP Business Intelligence) žiniomis, o taip pat techninis projektų vadovas (MSF Practitioner, CompTia Project+) ir aukščiausios kvalifikacijos inžinierius (MCSE, MCITP, MCPD, MCSD) su daugiau nei 25 metų patirtimi programinės įrangos ir infrastruktūrų planavime (MCSE, MCITP SA/EA) bei diegime (MCTS). Patirtis tiek valdant vidinius įmonės padalinius, tiek visą įmonę. Dirbęs su didžiosiomis organizacijomis privačiame ir valstybiniame sektoriuje Lietuvoje bei užsienyje.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, įgyvendina kompleksinių kibernetinės saugos mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems mokymų projektą „Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų kompleksinių kibernetinės saugos mokymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbantiesiems programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonę „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“.

Mokymai startuos nuo 2023 m. sausio mėnesio. Mokymai vyks gyvai Jūsų pasirinktame mieste. Tikslesnė informacija su galimybe pasirinkti mokymų datas Jus pasieks užpildžius poreikio anketą.


Turite klausimų - susisiekime!

Mielai lauksime visų pasiteiravimu el. paštu ugne.buinauskiene@bka.lt

.